Fronter

Kompetensutveckling

 

Lärcentrum Vansbro har bytt hemsida. Denna hemsida uppdateras inte längre.

Välkommen till vår nya webbplats, som finns på adressen:

https://sites.google.com/vduf.se/larcentrumvansbro

Västerdalarnas Utbildningsförbund www.vduf.se

Spara den nya adressen så att du har den till hands när du vill få information om Lärcentrum Vansbro!

 

Vårt uppdrag är att samordna kompetensutveckling för företag och kommunala verksamheter i Vansbro kommun. Vi söker ständigt finna kvalitativa och smarta lösningar för att tillgodose företagens behov ur flera aspekter.

Vi anordnar utbildningar i Vansbro med handplockade utbildare från hela landet för att tillgodose just era behov. Utifrån önskemål anordnar vi också föreläsningar, workshops och temadagar.

Utbildningarna kan vara generella eller anpassade till just ert företags förutsättningar. Era önskemål styr utbildningens upplägg.

Det finns många fördelar med att utbilda sig på hemmaplan, bland annat lägre kursavgifter, tidsbesparingar och minskat behov av dyra resor med logi.

Vi hjälper även till att inventera företagets/organisationens kompetensbehov och att söka ekonomiskt stöd från EU.

Redaktörer