Om Lärcentrum

Fronter

Om Lärcentrum Vansbro

 

Lärcentrum Vansbro har bytt hemsida. Denna hemsida uppdateras inte längre.

Välkommen till vår nya webbplats, som finns på adressen:

https://sites.google.com/vduf.se/larcentrumvansbro

Västerdalarnas Utbildningsförbund www.vduf.se

Spara den nya adressen så att du har den till hands när du vill få information om Lärcentrum Vansbro!

 

Lärcentrum Vansbro arbetar med vuxnas lärande, det livslånga lärandet och kompetensutveckling som är till nytta för såväl individen som näringslivet och kommunens verksamhet och utveckling.

Lärcentrum Vansbro är en:

Mötesplats för vuxna och vuxnas lärande
Motor för lärande och kompetensutveckling
Mäklare av utbildningar och kompetensutveckling för både näringslivet och kommunen

Lärcentrum Vansbro deltar i kompetensutveckling tillsammans med DalaWux. Se filmen!

Lärcentrum Vansbros verksamhetsområden:

  • Vuxenutbildning – grundvux, gymnasievux, sfi och lärvux
  • Uppdragsmäkling – kompetensutveckling för kommunen och näringslivet
  • YH – utbildningar
  • Vansbro Järnvägsskola
  • Högskolan

Redaktörer