Grundläggande vuxenutbildning

 

Lärcentrum Vansbro har bytt hemsida. Denna hemsida uppdateras inte längre.

Välkommen till vår nya webbplats, som finns på adressen:

https://sites.google.com/vduf.se/larcentrumvansbro

Västerdalarnas Utbildningsförbund www.vduf.se

Spara den nya adressen så att du har den till hands när du vill få information om Lärcentrum Vansbro!

 

Den grundläggande vuxenutbildningen motsvarar hela grundskolan till och med år nio. Den ger en allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Grundläggande utbildning står öppen för alla som har en kortare utbildning än nio år eller som har gått ut grundskolan utan fullständiga betyg.

Utbildningen utformas efter Dina behov och förutsättningar. Vi erbjuder studier enskilt eller i grupp på tider som passar Dig. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare samt berörda lärare gör Du upp en individuell studieplan.

Välkommen!

 

Redaktörer