Yrkeshögskola (YH)

YH är en eftergymnasial utbildning (tidigare kallad KY). Utbildningarna är mellan 1 och 3 år. Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik - en tredjedel av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete). 9 av 10 får jobb efter avslutade studier (februari 2016).

Mer information hittar du hos Myndigheten för yrkeshögskolan www.myh.se.

Redaktörer