Yrkeshögskola (YH)

 

Lärcentrum Vansbro har bytt hemsida. Denna hemsida uppdateras inte längre.

Välkommen till vår nya webbplats, som finns på adressen:

https://sites.google.com/vduf.se/larcentrumvansbro

Västerdalarnas Utbildningsförbund www.vduf.se

Spara den nya adressen så att du har den till hands när du vill få information om Lärcentrum Vansbro!

 

YH är en eftergymnasial utbildning (tidigare kallad KY). Utbildningarna är mellan 1 och 3 år. Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik - en tredjedel av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete). 9 av 10 får jobb efter avslutade studier (februari 2016).

Mer information hittar du hos Myndigheten för yrkeshögskolan www.myh.se.

Redaktörer