Lärvux i Vansbro

 

Lärcentrum Vansbro har bytt hemsida. Denna hemsida uppdateras inte längre.

Välkommen till vår nya webbplats, som finns på adressen:

https://sites.google.com/vduf.se/larcentrumvansbro

Västerdalarnas Utbildningsförbund www.vduf.se

Spara den nya adressen så att du har den till hands när du vill få information om Lärcentrum Vansbro!

 

Välkommen att studera på Lärvux i Vansbro!

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) är en del av den kommunala vuxenutbildningen

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Skolformen finns på två nivåer:

  • grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå
  • gymnasial nivå.

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar.  

Du kan kombinera studier med arbete och börjar på den nivå du befinner dig. Tillsammans med utbildaren gör ni en studieplan som passar dig. Undervisningen har som mål att ge kunskaper och färdigheter för vardagsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

Var finns Lärvux?
Vi träffas i Lärcentrums lokaler på VUC.
Några elever får undervisning på Dagcenter.

Vad kostar det?
Utbildningen är gratis.

Hur långa är kurserna?
Varje kurs omfattar 1-2,5 timmar/vecka.

Får man betyg?
Efter avslutad kurs får man betyg eller intyg.

Vilka kurser finns att välja på?

Motsvarande träningsskolenivå:

  • Språk och kommunikation
  • Bildspråk
  • Djur och natur

Motsvarande grundsärskolenivå:

  • Historia
  • Matematik - problemlösning, tid och pengar
  • Matlagning
  • Natur

Redaktörer