Svenska för invandrare (SFI)

Kursen SFI, svenska för invandrare riktar sig till dig som saknar grunden i det svenska språket och är sexton år eller äldre. Du lär dig att förstå, tala, läsa och skriva svenska.

SFI består av tre olika studievägar för att passa människor med olika förkunskaper och studiemål:

Studieväg 1 : Kurs A + B
Studieväg 2 : Kurs B + C
Studieväg 3 : Kurs C + D

Efter varje avklarad kurs får du ett betyg.
Läs- och skrivinlärning ingår för dig som behöver lära dig det latinska alfabetet.

Utbildningen är gratis och håller till på Lärcentrum i Vansbro.
Vi har kontinuerlig intagning och du läser i din egen takt.
Du kan kombinera SFI med andra kurser.

Läs mer: Kursplanen olika språk (Skolverket)

Nya elever är välkomna att anmäla sig till vår studie- och yrkesvägledare Maria Lissmors, telefon: 010-121 97 58, e-post: maria.lissmors@vduf.se

Redaktörer