Svenska för invandrare (SFI)

 

Lärcentrum Vansbro har bytt hemsida. Denna hemsida uppdateras inte längre.

Välkommen till vår nya webbplats, som finns på adressen:

https://sites.google.com/vduf.se/larcentrumvansbro

Västerdalarnas Utbildningsförbund www.vduf.se

Spara den nya adressen så att du har den till hands när du vill få information om Lärcentrum Vansbro!

 

Kursen SFI, svenska för invandrare riktar sig till dig som saknar grunden i det svenska språket och är sexton år eller äldre. Du lär dig att förstå, tala, läsa och skriva svenska.

SFI består av tre olika studievägar för att passa människor med olika förkunskaper och studiemål:
 

Efter varje avklarad kurs får du ett betyg.
Läs- och skrivinlärning ingår för dig som behöver lära dig det latinska alfabetet.

Utbildningen är gratis och håller till på Lärcentrum i Vansbro.
Vi har kontinuerlig intagning och du läser i din egen takt.
Du kan kombinera SFI med andra kurser.

 

Redaktörer