Yrkesvux

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Vem får delta i yrkesvux?
Satsningen riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det ska också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning.

Hur ansöker jag till yrkesvux?
Du söker till yrkesvux precis på samma sätt som för övrig kommunal vuxenutbildning. Studie- och yrkesvägledning

Redaktörer